2014 17 września POMNIK KU CHWALE BOHATEROM WRZEŚNIOWYM

W 75 rocznicę wydarzeń wrześniowych Stowarzyszenie „Droga 3838W – Trakt Pamięci 1939" odsłoniło pomnik poświęcony ofiarom walk i bombardowań na drodze Iłów- Młodzieszyn- Witkowice, które miały miejsce w dniach 17-18 września 1939 roku .Pomnik został postawiony na wyodrębnionej działce Gościńca Radoszyna ,którą jako właściciele mieliśmy zaszczyt przekazać społeczeństwu na tak szczytny cel , z czego jesteśmy bardzo dumni 

. Obchody odsłonięcia pomnika rozpoczęły się od startu II rajdu rowerowego „Ku chwale Bohaterom'39" z Sochaczewa,Rajd po drodze zatrzymał się w Młodzieszynie. Młodzież odwiedziła zbiorową mogiłę żołnierzy wrześniowych składając tam kwiaty. W Młodzieszynie do peletonu dołączyła młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum z Młodzieszyna i wspólnie podążyli w dalszą drogę . W miejscowości Budy Stare uczestnicy rajdu złożyli kwiaty przy kolejnej zbiorowej mogile żołnierzy II Rzeczypospolitej. Ostatni etap rajdu zakończył się we wsi Łaziska, na terenie Gościńca Radoszyna siedziby Stowarzyszenia „Droga 3838W – Trakt Pamięci 1939" . Na dzieci czekały napoje , polskie jabłka i pożywna grochówka z kuchni polowych. Więcej na http://traktpamieci1939.pl/artykul/pomnik-bohaterom-wrzesnia-1939-w-laziskach/8009