2013.19 Październik Zjazd wystawców i organizatorów Ekologiczniej Doliny

Spotkanie wystawców Ekologicznej Doliny był świetntna okazją do spotkania , omówienia tego co zrobiliśmy dobrze a co należało by poprawić . Zawsze uważałem że ważniejsza 1 uwaga niż 5 pochwał. To spotkanie dało nam , jako organizatorom , bardzo wartościowy sygnał co mamy poprawić , wszystkie sugestie będą rozważone.

 Mam nadzieję że efekty będą widoczne w najbliżej edycji Ekologicznej Doliny 28 czerwca 2014 roku WD.